If any of the posters you are asked to evaluate is not linked in the table below, choose a different poster to evaluate from this course.

D1 – Tran D2 –Simons D3 – Evans D4 – Doss D5 – Joya
D6 – Linza D7 – Huynh D8 – Tharp D9 – Simangunsong D10 – Keyte
D11 – Place D12 – Finney D13 – Woodard D14 – Franz D15 – Gainsboro
D16 – Matthews-Schott D17 – Van Dyne D18 – Sarhangpour D19 – Gallagher D20 – Kerr-Layton
D21 – Swafford D22 – Lemieux D23 – Kuca D24 – Henry D25 – Kamm
D26 – Cochran D27 – Jack Higgins D28 – Rhoades D29 – Draves D30 – O’Neill
D31 –Kubiniec D32 – Strayer D33 – Gilpin D34 –Helm D35 – Ghuschyan
D36 – Whittington D37 – Sherill D38 – Langan D39 – Thapa D40 – Leimbach
D41 – Cerda D42 – Khojalakova D43 – Antreasian D44 – Martinez D45 – Gordon
D46 – Sharp D47 – Sima D48 – Ruckel D49 – Alshammari D50 – Shirley
D51 – Miller D52 – Walter D53 – Brivell D54 – Smith D55 – Heibig
D56 –Berstein D57 – Curry D58 – Suter D59 – Moll D60 – Martins
D61 – Clifford D62 –Shoobe D63 – Veno D64 – Schipper D65 – Ember
D66 – Hirsch D67 – Villa D68 – Griffin D69 – Hayase D70 – Jones
D71 – Seth D72 – James D73 – Brann D74 – Knutson D75 – Ma
D76 – Losee D77 – Yendamuri D78 – Kressel D79 – Price D80 – Sidney Higgins
D81 – Simpson D82 – Martensen D83 – Volden D84 – Phommatha D85 – Morgan
D86 – Coleman D87 – Engelschenschilt D88 – Graham D89 – Riley Griffin D90 – Robinson
D91 – Schroeter  D92 – Wilkins D93 – Hilton D94 – McGregor D95 – Broughton
D96 – Rydel D97 – Johnson D98 – Unglaub D99 – Wheaton D100 – Adams
D101 – Ryan D102 – Damiano D103 – Gilbert D104 – Hargrove D105 – Patel
D106 – Garcia D107 – Stroud D108 – Riewe D109 – Switzer D110 – Wilkerson