If any of the posters you are asked to evaluate is not linked in the table below, choose a different poster to evaluate from this course.

D1 – Watson D2 – Verner D3 – Clarkson D4 – Leonard D5 – Clausen
D6 – Brunson D7 – Sandoval D8 – Boggus D9 – Davies D10 – Remedios
D11 – Eisele D12 – Fleming D13 – Sutton D14 – Bates D15 – Gattey
D16 – O’Neal D17 – Davis-Batt D18 – Stieneker D19 – Hazen D20 – Sheets
D21 – Bosch D22 – Mengistu D23 – Hebert D24 – Mercure D25 – Kalkus
D26 – Ellis D27 – Conner D28 – Swanson D29 – Rubin D30 – Messiter
D31 – Mommandi D32 – Knierim D33 – Christy D34 – Brown D35 – Plancarte
D36 – MacDonald D37 – Stonefelt D38 – Bachman D39 – Beattie D40 – Blackburn
D41 – Sowinska D42 – Harris D43 – Quirk D44 – Smith D45 – Pierce
D46 – Eggener D47 – Pankratz D48 – O’Connor D49 – Fojut D50 – Arriaga
D51 – Krummel D52 – Horns D53 – Nguyen D54 – Wertin D55 – Smith
D56 – Marulanda D57 – Schemel D58 – Rozumalski D59 – Bilson D60 – Gordon
D61 – Vanderwerff D62 – Agyepong D63 – Kaini D64 – Underwood D65 – Gunn
D66 – Fenner D67 – Vasquez D68 – Bloomfield D69 – Vashisht D70 – Lemercier
D71 – Riley D72 – Khan D73 – Gaspard D74 – Mitra D75 – Beugre
D76 – Singh D77 – Folkmanis D78 – Adams D79 – Baack D80 – Costantino
D81 – Clinton D82 – Keeler D83 – Lee D84 – Hasselback D85 – Martidis
D86 – Khattri D87 – Hartstein D88 – Fahey D89 – Cline D90 – Biggers
D91 – Winckler D92 – Crutcher D93 – Richards D94 – Furey D95 – Lanthier
D96 – Ryan D97 – Loa D98 – Whitehead D99 – Pratt D100 – White
D101 – Matthews D102 – Johnston D103 – Huynh D104 – Hatter D105 – Woods-Killams
D106 – Sherry D107 – Richlie D108 – Choi D109 – Bosnian D110 – Schena
D111 – Wrenn D112 – Wubbena D113 – Conant D114 – Moorthy